วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โครงสร้างเว็ป

โครงสร้างเว็ป
ผมแบ่งโครงสร้างเว็ปให้เป็นคอลัมลงมามี3แถว
1แถวคอลลัมที่เชี่อมลิ้งภายนอกเอาไว้
2แถวนี้จะเป็นการตั้งกระทู้คำถามต่างๆ
3แถวนี้ผมจะให้เป็นวิเจ็ตปฎิทิน   เวลา และแฟนเพจ
แถว1
แถว2
แถว3
เว็ปไซที่ชื่นชอบ
กระทู้
วิเจ็ต
โรงเรียน


ติดต่อ


                                   ส่วนท้าย
แสดงจำนวนการเข้าชม

แปลภาษา

ส่งงาน

http://www.thaicreate.com/

เว็บเซอร์วิซเป็นลักษณะในรูปแบบของการออกแบบโมเดลสื่อสาร ในลักษณะของการกระจาย,การติดต่อสื่อสารที่เป็นตัวกลาง โดยโพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารคือ SOAP (Simple Object Access Protocol) เป็นโพรโทคอลในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นโพรโทคอลการสื่อสารในระดับ Application Layer หรือในระดับ แอปพลิเคชันโดยอาศัยผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล อย่างเช่น HTTP, SMTP โพรโทคอลพัฒนารากฐานมาจาก XML โดยมาตรฐานของ SOAP ปัจจุบันอยู่เวอร์ชัน 1.2 เอกสารสามารถดูได้ที่ W3C (ที่มา www.Thaicreate.com)